Komitelerimiz ve Ekiplerimiz

Özel Karataş hastanesi kalite yönetim birimi Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

Kalite Yönetim sistemimiz bünyesindeki komite, kurul ve ekipler aşağıda sıralanmıştır.

KOMİTELER

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Çalışan Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Kan Transfüzyon Komitesi
 • Bebek Dostu Hastane Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği

KURULLAR

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

EKİPLER

 • Mavi Kod Ekibi
 • Pembe Kod Yönetim Ekibi
 • Beyaz Kod Yönetim Ekibi
 • Bilgi Güvenliği Ekibi
 • Hasta/Yakını ve Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi
 • Acil Durum ve Afet Ekibi
 • Akılcı İlaç Ekibi
 • Risk Yönetimi Ekibi
 • Öz Değerlendirme Ekibi
 • Bina Turu Ekibi
 • Nutrisyon Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Sistemimiz Çerçevesinde;

 • Komite, kurul ve ekipler önceden belirlenen periyotlarda ve gerektiği durumlarda toplanır ve tespit edilen uygunsuzluklara göre düzeltici / önleyici kararlar alınır.
 • Bölüm bazlı ve klinik göstergelere ilişkin veriler Bölüm Kalite Sorumluları tarafından toplanarak aylık, 3 aylık ve yıllık olarak analiz edilir. Elde edilen sonuçlara göre düzeltici – iyileştirici faaliyetler başlatılır.
 • Bütün Öz Değerlendirme ekibi ile yılda en az 1 kez Öz değerlendirme yapılır.
 • Bina turları düzenlenir. Gözlenen uygunsuzluklara göre iyileştirme faaliyetleri başlatılır.
 • Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri düzenlenir, analiz edilir; varsa görüş, öneri ve şikayetler değerlendirilir.