Üroloji

Üroloji

  • Pediatrik Üroloji (Çocuk Ürolojisi)
  • Ürojinekoloji (Kadın Ürolojisi)
  • Androloji (Erkek Cinsel Sağlığı ve Kısırlık)
  • Üroonkoloji
  • Nöroüroloji
  • Endoüroloji ve Taş Hastalıkları

 

Üroloji  kadın ve erkeklerin  üriner  sistemleri  ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen cerrahi bir tıbbi  branştır.
Hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonlar gibi medikal tedavileri , hem de cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar.
Ürolojinin ilgilendiği alanlar şunlardır:
1.    Pediatrik üroloji
2.    Kadın ürolojisi
3.    Androloji
4.    Üroonkoloji
5.    Nöroüroloji
6.    Endoüroloji ve taş hastalıkları

Pediatrik üroloji (Çocuk Ürolojisi)
•    Yenidoğan bebekte veya daha sonraki yaşlarda işeme güçlüğü, sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme ,
•    Sünnet ve yenidoğan sünneti,
•    Testislerin torbalarda olmaması, testislerin büyük olması
•    Çocuklarda idrar kaçırma (gece veya gündüz)
•    Veziko üretral reflü (mesaneden böbreğe idrar geri kaçışı)
•    Penisde şekil bozuklukları (alttan işeme, eğri işeme, penisde kıvrımlanma, cinsiyet belirsizliği)
•    Böbrek taşları

Kadın ürolojisi ( Ürojinekoloji )

•    Kadınlarda idrar tutamama problemleri ve pelvik organ sarkmaları
•    İdrar kaçırma şikayetlerinin ilaçlarla ve hastanede yatış gerektirmeyen minimal cerrahi yöntemlerle tedavisi

Androloji ( Erkek cinsel sağlığı ve kısırlık )

•    Erkek cinsel sağlığı

Cinsel istek kaybı,
Sertleşme problemleri , ( Penil Protez operasyonları)
Erken boşalma tedavisi

•    Erkek kısırlığı tespit ve tedavisi

Spermiogram tetkikleri
Testis biyopsisi
Varikosel tedavisi

 

Üroonkoloji
•    Prostat, böbrek, mesane, testis kanserleri başta olmak üzere ürolojik organlarda görülen kanserlerin tedavisi ile ilgilenir.

•    İyi huylu prostat büyümesi ( BPH ) tanı ve tedavisi
(Plazmakinetik, Lazer, TUR Prostatektomi)

Hiçbir şikayeti olmasa da 50 yaş üzeri erkeklerin yılda bir kez,
Herhangi bir idrar problemi yaşayanların (sık idrara çıkma, yanma,    idrarda kan gelmesi )
Ailesinde kanser öyküsü olan hastaların mutlaka üroloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir.

Nöroüroloji
Beyin,  omurilik,  periferik sinirlerin rahatsızlıklarına bağlı olarak işeme sorunu ortaya çıkan hastaların tanı ve tedavisi ile ilgilenen üroloji birimidir.
İdrar yapamama, idrar kaçırma, sık idrara çıkma gibi şikayetlerin tanı ve tedavileri yapılabilmektedir.

Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
Tedavide taşın yeri, büyüklüğü, sayısı  ve hastanın kondüsyonuna göre endoskopik ameliyatlar, ESWL , perkütan yöntemler kullanılarak böbrek taşlarının tümüne müdahale edilir.

Endoüroloji
Kapalı sistem kameralar eşliğinde yapılabilen ameliyatlardır.
Açık ameliyatın getireceği kanama, yara yeri enfeksiyonu, uzun süre hastanede kalış süresi gibi problemleri minimuma indiren tekniklerdir.
Prostat büyümesi, mesane tümörleri, idrar yolu darlıkları, böbrek, üreter ve mesane taşlarının tedavisinde uygulanabilir.

ESWL  ( Taş Kırma)
Vücut dışında oluşturulan basınç dalgalarının böbrekteki taşlar üzerine odaklanması ile taşların kırılmasını sağlayan pratik ve ağrısız tedavi şeklidir. Hastanede yatış  gerektirmez.

PCNL ( Perkütan Böbrek Taşı Ameliyatı )
Taş kırma yöntemi ile tedavi edilemeyen taşların çoğunda, perkütan taş cerrahisi uygulanmaktadır. Cilt üzerine yapılan 1 cm’lik kesi ile böbreğe endoskopik olarak girilerek taşlara ulaşılmakta ve kırılarak dışarıya alınmaktadır. İşlem sonrasında hastalar, erkenden ayağa kalkabilmekte, çok kısa sürede iyileşerek, aktivitelerine dönebilmektedir.