Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

  • Omurga Cerrahisi
  • Omurga Deformiteleri
  • Disk Bozukluğu Cerrahisi
  • Spor Yaralanmaları ve Spor Cerrahisi
  • Eklem Cerrahisi
  • Diz/ Kalça /Omuz Protez Cerrahisi ve Revizyonları
  • Travma Cerrahisi
  • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
  • Artroskopik Diz /Omuz/Kalça Cerrahisi
  • Pediatrik( Çocuk) Deformite Cerrahisi

 

Omurga Cerrahisi

-Tüm omurga deformiteleri : Konjenital (doğuştan)Skolyoz ve Kifoz, Omurga Stres Kırığı (Spondilolizis) ve Omurga Kayması (Spondilolistezis)

-Omurga İnstabilite Cerrahisi

-Disk Cerrahisi

-Tüm Omurga Kırıkları

-Perkütan Omurga Cerrahisi

-Vertebroplasti

-Kifoplasti

-Sakroilyak Eklem Cerrahisi

Spor Yaralanmaları

-Tüm Artroskopik Cerrahiler

*Diz ( Menisküs Ameliyatları ,Menisküs Tamiri,Ön/Arka Çapraz Bağ Yaralanmaları,Kıkırdak Yaralanmaları,Mozaik Artroplasti Cerrahisi )

*Omuz (Artroskopik Omuz Cerrahisi,Akromiyoplasti,Labrum Tamiri,Omuz İnstabilite Cerrahisi,Rotator Kaf Tamiri Cerrahisi)

*Kalça ( Artroskopik Sıkışma Cerrahisi,Labrum Onarım Cerrahisi,Kapsül Cerrahisi)

Eklem Cerrahisi

-Ayak Bileği (Kapalı ve Artroskopik Cerrahiler )

-Eklem İnstabilite Onarım Cerrahisi

-Eklem Artrodezi

Protez Cerrahisi

-Bireysel Protez Cerrahisi

-Minimal Envezif Diz ve Kalça Protez Cerrahisi

-En Gelişmiş Kinematik( Hareketli) Diz ve Kalça Protezleri

-Diz ve Kalça Revizyon Cerrahisi

-Kişiye Özel Tümör Rezeksiyon Cerrahisi

-Normal ve Ters Omuz Protez Cerrahisi

Travma Cerrahisi

Üst Ekstremite /Alt Ekstremite ve Pelvis Travma Cerrahisi

-İlizarov Cerrahisi

-İntramedüler Çivi Cerrahisi

-Minimal İnvezif Perkütan Kalça Fiksasyon Cerrahisi

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

-Sinir Onarımı ve Greftleme

-Tendon Transferleri

Pediatrik Cerrahi

-DKÇ (Doğuştan Kalça Çıkığı) Cerrahisi

-Club Foot Cerrahisi

-Düz tabanlık Ameliyatı

-Uzatma Operasyonları