Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

  • Hepatit B, hepatit C, HIV, Hepatit A gibi viral hastalıkların tanısı
  • Toksoplazma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Virus Serolojik Testler
  • Kan Transfüzyonu