Göz Hastalıkları

 • Katarakt Cerrahisi
 • Glokom Cerrahisi
 • Şaşılık Cerrahisi
 • Pterjium Cerrahisi(Gözde Et Oluşumu)
 • Gözyaşı Kanal Cerrahisi
 • Kontakt Lens
 • Ortoptik Tedavi
 • Göz Protez Uygulamaları
 • Sarı Nokta Hastalığı
 • Diyabetik Retinopati
 • Vitreoretinal Cerrahi
 • Göz Çevresi Estetiği
 • Botoks Uygulamaları

KATARAKT CERRAHİSİ
Katarakt,  göz merceğinin opaklaşması sonucunda görme azlığı, bulanık görme, çift görme gibi görme bozukluklarına neden olan bir göz hastalığıdır. Nadiren de yenidoğan bebeklerde de görülebilmektedir. Sıklıkla  ileri yaşlarda şeker hastalığı gibi bazı sistemik hastalıklar; üveit gibi bazı göz hastalıkları ve göz travmaları erken yaşta katarakt gelişimine neden olabilir.
Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Ultrasonik dalgalarla kataraktlı doku temizlenir ve sonrasında göz içerisine mercek yerleştirilir. Bu işlem yaklaşık 15 dk. Sürmektedir. Hastanemizde son teknoloji cihazlarla katarakt ameliyatı yapılmaktadır.

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU )
Halk arasında göz tansiyonu ya da karasu olarak bilinen glokom hastalığı, toplumda sık rastlanan ve geri dönüşsüz körlüğe neden olabilen önemli bir göz hastalığıdır. Bu hastalık genellikle hiçbir belirti vermez ve göz muayenesi esnasında tesadüfen saptanır. İleri olgularda görme alanı kayıpları ve körlük meydana gelir. Bu sebeple hastalığın erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir.
Başlangıç olgularda genellikle , kullanımı ile göz tansiyonu  kontrol altına alınabilir.  Ancak göz damlaları ile kontrol edilemeyen ya da ileri glokomlu olgularda, cerrahi prosedürler ile göz tansiyonu kontrol altına alınabilmektedir. Uygun hastalarda bazı lazer uygulamaları ile glokom hastalığı tedavi edilebilmektedir.

ŞAŞILIK CERRAHİSİ
Şaşılık, göz kaslarındaki dengesizliğe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Gözlük ya da prizma gibi optik sistemlerle düzeltilemeyen şaşılık hastalarında cerrahi yöntemlerle kalıcı düzelme sağlanmaktadır.

PTERJIUM CERRAHİSİ (GÖZDE ET OLUŞUMU)
Gözde et oluşumu;  genellikle gözün iç kısmında, genetik olarak yatkın bireylerde güneş ışığı gibi yoğun ultraviole ışınlara maruz kalındığında meydana gelmektedir. Zamanla gözün saydam tabakasına doğru büyüme gösterir ve ileri olgularda ağır derece de görme kaybına neden olabilir. Cerrahi yöntemlerle göz yüzeyinden temizlenerek tedavi edilmektedir.

GÖZYAŞI  KANAL CERRAHİSİ
Sürekli salgılanan gözyaşı, gözyaşı kanalı vasıtasıyla geniz bölgesine boşalmaktadır. Bu kanaldaki tıkanıklıklarda gözyaşı sürekli dışarıya akar ve sürekli yaşarmaya neden olur. Açık yöntem ya da kapalı (lazer yöntemi) yöntem ile gözyaşı kanalındaki tıkanıklık giderilerek tedavi edilir. Hastanemizde multidiod lazer cihazı ile kesi yapılmadan gözyaşı kanal tıkanıklıklarının tedavisi yapılabilmektedir.

ORTOPTİK TEDAVİ
Özel kontakt lensler yardımıyla, görme bozukluklarında geçici düzelme sağlanmaktadır.

GÖZ PROTEZ UYGULAMALARI
Herhangi bir nedenle kaybedilmiş gözlerde kozmetik amaçla gözün üzerine uygulanır.

SARI NOKTA HASTALIĞI
İleri yaştaki hastalarda,  retinanın sarı nokta bölgesinde harabiyet yaratarak körlüğe neden olabilen önemli bir göz hastalığıdır.  Erken dönemlerde hastalar genellikle bu durumu fark etmezler. Orta ve ilerlemiş düzeylerde kırık görme  ve/veya  bulanık görme gelişir. Erken dönemde teşhis edildiği takdirde göz içine enjekte edilen ilaçlarla hastalığı durdurmak mümkündür. Hastalığın erken teşhisinde retina anjiografisi önemli bilgiler vermektedir.

DİYABETİK RETİNOPATİ
Şeker hastalığına bağlı olarak gözün retina tabakasında kanama ve ödem meydana gelmektedir. Bu durumda görme keskinliği azalmaktadır. Retina anjografisi ile retinadaki harabiyetin düzeyi saptanabilmektedir. Göz içi , enjeksiyonları ve argon lazer tedavisi ile hastalık kontrol altına alınmaktadır. Tanı ve tedavideki gecikme maalesef  körlük ile sonuçlanmaktadır.

VİTRORETİNAL CERRAHİ
İleri dönemdeki şeker hastalığında görülen göz arkası kanamaları; göz arkası (retina) yırtıkları ve bazı retina hastalıklarında retina cerrahisi gerekmektedir.

GÖZ ÇEVRESİ ESTETİĞİ – BOTOKS UYGULAMALARI
Göz kapaklarındaki sarkmalar, cilt fazlalıkları, göz altı torbalanmalarında, bleforoplasti ameliyatıyla başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu operasyon ile daha genç ve daha estetik görünmek mümkündür. Cilt kırışıklıklarında, göz çevresindeki aşırı kasılmalarda (bleforospazm) kaş kaldırmada, bazı şaşılık hastalarında botox uygulamaları yapılmaktadır.