Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

 • Akut/Kronik Bronşit
 • Anfizem
 • KOAH
 • Astım
 • Bronşektazi
 • Akciğer Apsesi
 • Pnömaniler
 • Paraziter Hastalıklar
 • Tüberkülöz (Verem)
 • Uyku Ventilasyon Bozuklukları (Uyku Apnesi)
 • Akut Solunum Yetmezliği
 • Akciğer Meslek Hastalıkları
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Pulmoner Tromboembolizm (Akciğer Embollisi)
 • Akciğer Enfarktüsü
 • Akciğer Tümörleri
 • Plevra (Akciğer Zarı) Hastalıkları
 • Akciğer Kanseri