Anestezi ve Reanimasyon

  • Genel Anestezi
  • Bölgesel Lokal Anestezi
  • Spinal-Epidural Anestezi

ANESTEZİ VE REANİMASYON

Anestezi, genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hale gelmesini sağlayan işleme verilen addır.

GENEL ANESTEZİ , genel anestezi bilincin ve tüm duyuların kontrollü bir şekilde doktor tarafından ortadan kaldırılması halidir. Anestezi ilaçlarının etkisi ortadan kalkınca bilinciniz yerine gelir. Alman tıbbında ve Türkiye’de bazı insanlar arasında “Genel Anestezi” deyimi yerine “Narkoz” da denilmektedir.  Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.

REJYONEL ANESTEZİ (BÖLGESEL ANESTEZİ)
Spinal Anestezi:  Omurların oluşturduğu bir kanal içerisinde zar ile çevrili omurilik sıvısı vardır. İşlem esnasında omuriliği ve omurilik sıvısını çevreleyen zarlardan bel bölgesinden ince bir iğne ile geçirilerek  lokal anestezik , verilir. Ağrılı uyaranlar omurilik seviyesinde durdurulur ve beyine iletilmezler.
Epidural Anestezi : İhtiyaca göre bel veya sırt bölgenizdeki omurlar arasında omuriliği saran zarlar ile bu bölgedeki doku arasında epidural boşluk olarak bilinen aralığa çok ince bir plastik katater yerleştirilmesi ve bu katater içerisinde lokal anestezik , verilmesi ile ağrının ortadan kaldırıldığı anestezi uygulamasıdır. Her iki yöntemde de lokal anestezik ilaçlar ilgili bölgeye enjekte edilerek etki oluşturulur. Dışarıdan bakıldığında enjeksiyon bölgesi aynı gibi görülse de anatomik ve etki bakımından birbirinden farklı iki yöntemdir.

Periferik Sinir Blokları (Çevresel sinirlerin uyuşturulması): Ameliyat yapılacak bölgenin özelliğine göre, anestezi ilaçları doğrudan sinir liflerinin yakınına özel bir iğne ile girilerek verilir. El, ayak, parmak gibi bir uzvun bir bölümü veya tamamı bu yolla uyuşturulabilir.

Sedo – Analjezi olarak adlandırılan anestezi türünde ise damar yolu ile sakinleştirici – ağrı kesici ve bu olayları hatırlamayı engelleyici ilaçlar verilerek hasta uykulu bir hale getirilir.