Uzm. Dr. Handan BEKDEMİR

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Uzm. Dr. Handan BEKDEMİR Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 09/05/1976

Bölümü: İç Hastalıkları / Endokrinolojı 

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi:

 • Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi 1993 - 1999

 • İç Hastalıkları Uzmanlığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000 - 2005

 • Endokrinolojı Yan Dal Uzman. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi  2008 - 2011

   

Uzmanlık Eğitimi ve Kariyer Geçmişi

 • Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2014

 • 2012 - 2014 Hitit Üniversitesi Çorum Eğt. Arş. Hastanesi

 • 2014 - 2015 Şifa Üniversitesi - İzmir

 • 2015 - Özel Karataş Hastanesi - İzmir 

 

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

Türk Tabipler Birliği

İç Hastalıkları

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği

 

Tez Çalışmaları

 • İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Mide Kanserinde COX-2 Expresyonu
 • Endokrinoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi:Gestasyonel Diyabetli hastalarda Koagülasyon Faktör Düzeyleri

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

1. Bekdemir H , Tekin S, Bilici M, Cayır K, Gündoğdu C. COX-2 EXPRESSİON İN GASTRİC CANCER International Journal of HematologyandOncology.2010;20(1) 34-41.

2. Bekdemir H , Berberoglu Z, Gorar S, Aktaş A, Aral Y.Hemostatic changes in gestational Diabetes Mellitus. İnternational Journal of Diabetes in Developing Countries.DOI 10.1007/s 13410-015-0288-1.

3. Aktas A   ,Berberoglu Z  , Fidan Y,     Yazıcı AC,    Koc G,   Aral Y,    Ademoglu E,    Bekdemir H,Alphan Ziynet.    Higher levels of CXCL-9 and CXCL11 in euthroid women with autoimmune throiditis and recurrent spontaneous abortions.     Gynecologıcal Endocrınology,   Early Online:1-4.2013

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Dellal FD, Niyazoglu M, Ademoglu E, Gorar S, Candan Z, Bekdemir H, Alphan Uc Z, Senes M,OzderyaA,AralY.Traceelementsandvitaminlevelsin patientswithHashimoto’sthyroiditis:SinglecenterexperiencefromTurkey. OJEMD, 2013;3:4

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

1. Candan Z, Koc G, Dellal FD, Üçler S, Gorar S, Bekdemir H, Culha C, Aral Y. “A case of lymphocytic panhypophysitis.”, 12th European Congress of Endocrinology, P635,2010,Prague.
2.AlphanUc Z, Gorar S, Berberoglu Z, Candan Z, Dellal FD, Aktas A, Bekdemir H, Ademoglu A, Aral Y. Increased Plasma Renin Level but not Angiotensin Converting Enzyme Activity in Patients with Polycystic Ovary Syndrome.  ENDO, P559, 2013, SanFrancisco.
3. Gorar S, Alioglu B, Bekdemir H, Dellal FD, Saglam B, Aral Y. Platelet aggregation and secretion tests in Hashimoto’s thyroiditis. ENDO, P445, 2013, San Francisco.
4.Görar Süheyla, Bekdemir Handan, Candan Zehra, Çulha Cavit, Alioglu Bülent, Aral Yalçin. Evaluation of hemostatic parameters in patients with Hashimoto's Thyroiditis. ECE, P1016,2013, Copenhagen, Denmark.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1.Dellal FD, Üç Z, Bekdemir H, Candan Z, Görar S, Koç G, Çulha C, Aral Y. “İnsülin-Growth Hormon (GH) Uyarı Testi ve L-Dopa-GH Uyarı Testlerine Yanıt Alınamayan Bir Akondroplazi Vakası”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P21, 2009, Antalya.

2.  Bekdemir H, Candan Z, Üç Z, Dellal FD, Çulha C, Görar S. “GravesOftalmopati ve PapillerTiroid Kanseri: Bir Olgu Sunumu.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P30, 2009, Antalya

3. Candan Z, Üç Z, Bekdemir H, Dellal FD, Çulha C, Koç G, Görar S, Aral Y. “KistikFeokromositoma.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P77, 2009, Antalya

4.Üç Z, Görar S, Candan Z, Dellal FD, Koç G, Gorar S, Bekdemir H, Çulha C, Aral Y. “Seksüel Karmaşa Gösteren İki Kardeş Olgu Sunumu.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P48, 2009, Antalya

5.Üç Z, Görar S, Dellal FD, Candan Z, Bekdemir H, Koç G, Çulha C, Aral Y. “Nadir Rastlanan Benign Bir Tümör; Santral Nörositoma”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P45, 2009, Antalya.

6.Üç Z, Görar S, Dellal FD, Bekdemir H, Candan Z, Çulha C, Koç G, Aral Y. “Dev Prolaktinoma Olgusu.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P42, 2009, Antalya.
7.Dellal FD, Görar S, Üç Z, Candan Z, Bekdemir H, Çulha C, Aral Y. “Tip 2 Diyabetik Hastalarda Sessiz Miyokardiyalİskemi Sıklığının Saptanmasında MyokardPerfüzyon Sintigrafisinin Etkinliği”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P7, 2009, Antalya  

8.Candan Z, Bekdemir H,Dellal FD,Görar S,Koç G,Çulha C,Aral Y. “ Hormonal inaktif hipofiz Adenomu olan Bir olguda Uzun Dönem Büyüme Hormonu Tedavisi”. 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P7, 2009, Antalya  Hekiminize Danışın