Opr. Dr. Murat ÇOBANOĞLU

Genel Cerrahi

Opr. Dr. Murat ÇOBANOĞLU Genel Cerrahi

Doğum Yeri -Yılı :Torbalı/ İzmir-1956

Üniversite : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1981 

İhtisas : İzmir Tepecik Eğt. ve Araşt.Hastanesi - 1988

Unvanı : Genel Cerrahi Uzmanı 

İlgi Alanı:  Meme Cerrahisi

Kariyer : 

SSK İzmir Buca
SSK Aydın

İzmir Tepecik Eğt. ve Araşt.Hastanesi - 1988

Özel Kocaman Hastanesi 

Yayınları

İzmir ve ege kadınında meme kanseri sıklığı -Türkiye ekopatoloji dergisi 1995;1-2,4-8 

Meme Koruyucu Cerrahide Kozmetik Sonuçları Değerlendirme Yöntemleri Ve Kozmetik Sonuçları Etkileyen Faktörler (The Asessment Methods Of Cosmetıc Results In Conservatıve Breast Surgery And The Factors Impactıng Cosmetıc Outcome) Tepecik Eğit Hast Derg 2010; 20 (3): 113-21 113 

Five Methods of Breast Volume Measurement: A Comparative Study of Measurements of Specimen Volume in 30 Mastectomy Cases;Lıbertas Academıca 2011 

Meme Koruyucu Cerrahide Küçültme Ameliyatlarının Yeri: 116 olguda geç sonuçlar:Meme Sağlığı Dergisi; 2006, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022

Memenin İki Taraflı Tromboflebiti (Mondor Hastalığı); meme sağlığı dergisi Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

The Journal Of Breast Health; 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

50 Yaş  Üstü Sağlıklı Kadınlarda 4 Yıllık Meme Tarama Sonuçları; The Journal Of Breast Health; Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

Granülomatöz Mastitlerde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi Deneyimimiz;The Journal Of Breast Health;Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

Makromastili Olgularda Görüntüleme  ile Saptanmayan Prekanseröz Lezyonlar; The Journal Of Breast Health;Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

Boyun Çukuru-Meme Başı (BÇ-MB) Arası Uzaklığın Makromasti Tanısındaki Önemi; The Journal Of Breast Health;Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

Meme Koruyucu Cerrahide Frozınla Sınır Değerlendirmenin Re-Eksizyonları Önlemedeki Etkinliği;The Journal Of Breast Health; Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı

 

Katıldığı Eğitim ve Seminerler :

 • IEO Oncologıc And Reconstrucive Surgery (Sertifika Programı)
 • İzmir Meme Hastalıkları Derneği (MSE I , MSE II Programları Eğiticiliği)
 • Sağlık Bakanlığı Meme Tarama Merkezleri Eğiticiler Semineri (Eğitici)
 • 1.Makromasti Ve Meme Kanseri Cerrahisi Sempozyumu (Eğitici)
 •  Esmo Congress (European Society For Medical Oncology) 
 •  European Breast Cancer Conferance 
 •  Eurosurgrey 2000 
 • Congres Of Trauma And Emergency Surgrey 
 •  World Congress Of The İnternational Association Of Surgenons And Gastroenterologigsts
 •  Mediterranean Congress Of Chemotherapy 
 •  2002-2008 Ulusal Cerrahi Kongresi 
 •  Ecco-9 European Cancer Congress 
 •  Ecco-10 European Cancer Congress 
 •  Ecco-12 European Cancer Congress 
 •  IEO 7Th Milan Breast Cancer Conference 
 •  IEO 9Th Milan Breast Cancer Conference 
 •  1995-1996-2001-2003 Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 
 •  VI.Ulusal Meme Hastalıkları Ve Congress Of The World Society For Breast Health 
 •  1997-2000-2003-2009 Ulusal Kanser Kongresi 
 •  1.Türk-Japon Gastroentroloji Kongresi

 

Üye Olduğu Dernekler 

İzmir Meme Hastalıkları Derneği 

Ege Cerrahi Derneği Hekiminize Danışın