Check Up

Check Up Paketlerimiz

Küçük yaşta yapılan sağlık taramalarıyla çocukların gelişimini engelleyecek hastalıkları önceden fark ederek erken tanı ve teşhisle tedavide kolaylık sağlanır. Çocuk gelişiminde takip edilmesi gereken tüm tetkikler ve muayene check up paketimizde mevcuttur.

 

DOKTOR MUAYENESİ

ÇOCUK MUAYENESİ, KULAK BURUN BOĞAZ MUAYENESİ

HEMOGRAM

18 PARAMETRE TAM KAN SAYIMI

GAİTA MİKROSKOPİSİ

DIŞKIDA PARAZİT TAYİNİ

TİT

TAM İDRAR TAHLİLİ

HbsAg, AntiHbs, Anti- HAV

HEPATİT A ve B TARAMASI

YAŞ, BOY, KİLO KONTROLÜ

YAŞ, BOY, KİLO DEĞERLERİNİN BİRBİRİNE ORANTILARININ İNCELENMESİ

AKŞ

AÇLIK KAN ŞEKERİNİN ÖLÇÜLMESİ

ÜRE, KREATİNİN

BÖBREK FONKSİYON TESTİ

TOTAL IgE

ALERJİ TESTİ

PA AKCİĞER GRAFİSİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI TEMEL TANI ARACI

TÜM BATIN US

VÜCUT İÇ ORGANLARININ İNCELENMESİ

SGOT, SGPT

KARACİĞER HASTALIKLARININ TANISI

T. BİLURİBİNLER

SARILIK HASTALIKLARI

SEDİMENTASYON

İLTİHABİ HASTALIKLAR

ASO, CRP, RF

ROMATİZMA HASTALIKLARININ TANISI

SERBEST T3, SERBEST T4, TSH

HORMON TESTLERİ

FOLİK ASİT, VİTAMİN B12

VİTAMİN TESTLERİ

FERRİTİN, DEMİR( SERUM),

ANEMİ HASTALIKLARI

 

KANSER TARAMA TESTLERİ

CEA ( GENEL KANSER TARAMA TESTİ) , PSA ( PROSTAT TESTLERİ)

ROMATİZMA ANALİZLERİ

ASO ( ROMATİZMAL ARAŞTIRMA TESTİ), cRP (İNFEKSİYON TANISI İÇİN TEST), RF (ROMATOİD ARTRİT TANISI İÇİN TEST)

CİNSEL VE BULAŞICI HASTALIKLAR

Anti-HIV 1+2 ( AİDS TESTİ), HBsAg (HEPATİT B HASTALIĞININ TANISINDA KULLANILIR.), ANTİ- HBs (BAĞIŞIKLIK KONTROLÜ)

KANSIZLIK TARAMASI

Hemogram (18 parametre): ( KAN SAYIMI BULGULARI)

LİPİD PROFİLİ

Total lipid: (KANDAKİ YAĞ VE KOLESTEROL ORANLARINI BELİRLER), KOLESTEROL TOTAL ( KORONER ARTER HASTALIKLARININ TANISI İÇİN ÖNEMLİ TEST) KOLESTEROL HDL, KOLESTEROL LDL, TRİGLİSERİD ( KANDAKİ YAĞ ORANININ TESPİTİNDE ETKİLİDİR.)

BİYOKİMYA TAHLİLLERİ

SEDİMENTASYON (AKUT HASTALIKLARIN TANISI İÇİN TEST), KAN ŞEKERİ, ÜRE, TAM İDRAR ANALİZİ, SGOT, SGPT, GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ ( BÖBREK, KARACİĞER VE PANKREAS KAYNAKLI ENZİM TESTİ, KARACİĞER, KOLON VE GÖĞÜS KANSERİ TANISI)

GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ (AKCİĞER HASTALIKLARI, AKCİĞER TÜMÖRÜ VE ZATÜRRE TEŞHİSİ İÇİN)

KARDİYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

EKG ( KALP HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILIR.)

ULTRASONİK GÖRÜNTÜLEME

TÜM BATIN US( TÜM İÇ ORGANLARIN UZMAN RADYOLOJİ DOKTORU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ VE KUM, TAŞ VE KİST OLUŞUMUNUN TEŞHİSİ), JİNEKOLOJİK US (KADINLARDA RAHİM VE YUMURTALIKTA KİST VE KANSER TARAMASI),TİROİD US (GUATR TEŞHİSİ İÇİN GEREKLİ TEST), MEME US (MEME HASTALIKLARI VE TÜMÖRÜN ERKEN TEŞHİSİ İÇİN GEREKLİDİR.)

UZMAN DOKTOR MUAYENELERİ

DAHİLİYE UZMAN DOKTORU, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMAN DOKTORU (KADIN CHECK UP HASTALARI İÇİN ), ÜROLOJİ UZMAN DOKTORU(ERKEK CHECK UP HASTALARI İÇİN)

KANSER VE TÜMÖR TARAMA TESTLERİ

CEA (GENEL KANSER TARAMA TESTİ), CA 125 (YUMURTALIK KANSER TANISI İÇİN GEREKLİDİR), PSA (PROSTAT KANSERİ İÇİN GEREKLİDİR.), BÖLGESEL US( KANSER TARAMASI İÇİN GEREKLİDİR)

ROMATİZMA TARAMASI

ASO (ROMATİZMAL ARAŞTIRMA TESTİ), Crp (İNFEKSİYONUN VARLIĞINI GÖSTERİR), RF (ROMATOİD ARTİRİT TANISI İÇİN GEREKLİDİR.), KALSİYUM ( KEMİK ERİMESİ TESTİ)

CİNSEL VE BULAŞICI HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ

Anti- HIV 1+2 (AİDS TARAMA TESTİ), HBsAg( HEPATİT B TANISI TESTİ), ANTİ- HBs( BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KONTROL TESTİ), ANTİ- HCV( HEPATİT C VİRÜSÜ TARAMA TESTİ)

KANSIZLIK TESTİ

HEMOGRAM (18 PARAMETRE)

LİPİD TARAMASI

TOTAL LİPİD(KANDAKİ YAĞ VE KOLESTEROL ORANINI BELİRLER), KOLESTEROL TOTAL (KORONER ARTER HASTALIĞININ TEŞHİSİNDE ÖNEMLİDİR.),KOLESTEROL HDL, KOLESTEROL LDL, KOLESTEROL VLDL, TRİGLİSERİD TESTİ

BİYOKİMYA TAHLİLLERİ

SEDİMENTASYON, KAN ŞEKERİ (GLUKOZ), ÜRE, TAM İDRAR TAHLİLİ, SGOTİ SGPT, GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT):( BÖBREK, KARACİĞER VE PANKREASTAKİ ENZİMLERLE İLGİLİ TEST, KARACİĞER HASTALIKLARI, KOLON VE GÖĞÜS KANSERLERİNİN TANISINDA ÖNEMLİDİR.)

MİDE VE BAĞIRSAKLARDA ÜLSER TARAMASI

HPSA ( HELİCOBACTER PYLORİ ) ( MİDE HASTALIKLARINA YOL AÇAN BAKTERİLERİN TESPİTİNDE KULLANILAN TESTTİR.),GAİTADA GİZLİ KAN ( GGK) (GİZLİ İÇ KANAMA YADA MİDE KANAMASININ TEŞHİSİNDE KULLANILIR. (GGK İSTEĞE BAĞLIDIR.), CA19.9 (MİDE, BAĞIRSAK, SAFRA KESESİ VE PANKREAS TARAMA TESTİ) (RİSK OLMASI DURUMUNDA ÇALIŞILIR.)

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ (AKCİĞER HASTALIKLARI, TÜMÖR VE ZATÜRRE, VEREM GİBİ HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR.), MAMMOGRAFİ

KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

EKG ( KALP KRİZİ TEŞHİSİ İÇİN GEREKLİDİR.)

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

TÜM BATIN US( TÜM İÇ ORGANLARIN UZMAN RADYOLOJİ DOKTORU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ VE KUM, TAŞ, KİST GİBİ OLUŞUMLARIN TEŞHİSİNDE KULLANIR) JİNEKOLOJİK US ( KADINLARDA RAHİM VE YUMURTALIK KANSERİ TARAMASI İÇİN GEREKLİDİR.) , TİROİD US , MEME US

UZMAN DOKTOR MUAYENESİ

DAHİLİYE UZMAN MUAYENESİ, KARDİYOLOJİ MUAYENESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MUAYENESİ ( KADIN CHECK UP HASTALARI İÇİN), ÜROLOJİ UZMAN DOKTORU MUAYENESİ (ERKEK CHECK UP HASTALARI İÇİN)

KANSER VE TÜMÖR TARAMASI

CEA(GENEL KANSER TARAMA TESTİ) , CA 19-9 (PANKREATİK KANSERLER, KOLON KANSERLER,İ VB),PSA (PROSTAT KANSERİ İÇİN GEREKLİDİR.), BÖLGESEL US( KANSER TARAMASI İÇİN GEREKLİDİR)

ROMATİZMA TARAMASI

ASO (ROMATİZMAL ARAŞTIRMA TESTİ), Crp (İNFEKSİYONUN VARLIĞINI GÖSTERİR), RF (ROMATOİD ARTİRİT TANISI İÇİN GEREKLİDİR.), KALSİYUM ( KEMİK ERİMESİ TESTİ)

CİNSEL VE BULAŞICI HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ

Anti- HIV 1+2 (AİDS TARAMA TESTİ), HBsAg( HEPATİT B TANISI TESTİ), ANTİ- HBs( BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KONTROL TESTİ), ANTİ- HCV( HEPATİT C VİRÜSÜ TARAMA TESTİ)

KANSIZLIK TESTİ

HEMOGRAM (18 PARAMETRE), DEMİR ( Fe)(ANEMİLERİN TEŞHİSİ, DEMİR EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞININ TEŞHİSİNDE KULLANILIR), DEMİR BAĞLAMA ( Fe B) (DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN ÖLÇÜMÜNE YARDIMCI TESTTİR.)

LİPİD TARAMASI

TOTAL LİPİD(KANDAKİ YAĞ VE KOLESTEROL ORANINI BELİRLER), KOLESTEROL TOTAL (KORONER ARTER HASTALIĞININ TEŞHİSİNDE ÖNEMLİDİR.),KOLESTEROL HDL, KOLESTEROL LDL, KOLESTEROL VLDL, TRİGLİSERİD TESTİ

BİYOKİMYA TAHLİLLERİ

SODYUM (TANSİYON HASTALIKLARININ ERKEN TANISI İÇİN ÖNEMLİDİR.), POTASYUM (TANSİYON HASTALIKLARININ ERKEN TANISI İÇİN ÖENMLİDİR.), KLORÜR , ALBUMİN, SEDİMENTASYON, KAN ŞEKERİ, ÜRE, TAM İDRAR TAHLİLİ, SGOT, SGPT, GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ

MİDE VE BAĞIRSAKLARDA ÜLSER TARAMASI

HPSA ( HELİCOBACTER PYLORİ ) ( MİDE HASTALIKLARINA YOL AÇAN BAKTERİLERİN TESPİTİNDE KULLANILAN TESTTİR.),GAİTADA GİZLİ KAN ( GGK) (GİZLİ İÇ KANAMA YADA MİDE KANAMASININ TEŞHİSİNDE KULLANILIR. (GGK İSTEĞE BAĞLIDIR.), CA19.9 (MİDE, BAĞIRSAK, SAFRA KESESİ VE PANKREAS TARAMA TESTİ) (RİSK OLMASI DURUMUNDA ÇALIŞILIR.)

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ (AKCİĞER HASTALIKLARI, TÜMÖR VE ZATÜRRE, VEREM GİBİ HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR.), MAMOGRAFİ

KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

EKG ( KALP KRİZİ TEŞHİSİ İÇİN GEREKLİDİR.)

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

TÜM BATIN US( TÜM İÇ ORGANLARIN UZMAN RADYOLOJİ DOKTORU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ VE KUM, TAŞ, KİST GİBİ OLUŞUMLARIN TEŞHİSİNDE KULLANIR) JİNEKOLOJİK US ( KADINLARDA RAHİM VE YUMURTALIK KANSERİ TARAMASI İÇİN GEREKLİDİR.) , TİROİD US , MEME US

DOKTOR MUAYENELERİ

DAHİLİYE UZMAN MUAYENESİ, KARDİYOLOJİ UZMAN MUAYENESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMAN MUAYENESİ(KADIN CHECK UP HASTALARIMIZ İÇİN), ÜROLOJİ UZMAN DOKTOR MUAYENESİ (ERKEK CHECK UP HASTALARI İÇİN)